BLC、BLD
    BLC、BLD

BLC、BLD

价格5500

起订≥1吨起

资质已验证营业执照已验证授权书已验证工商信息

  • 所在地区上海宝山
  • 发布日期2021-06-08 13:48:41
在线询价
电话咨询
13248369738
产品详情

联系人:   张辉
直线手机:13248369738
网上咨询QQ:307287352
E-mail:307287352@qq.com

BLC  0.4*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  0.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  0.8*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  1.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  1.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  2.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  2.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  3.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLC  3.2*1250*C   宝钢  正品   上海库

BLD  0.4*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  0.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  0.8*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  1.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  1.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  2.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  2.5*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  3.0*1250*C   宝钢  正品   上海库
BLD  3.2*1250*C   宝钢  正品   上海

上一个:BP380 、B280DP
下一个:BUSD、BUFD、BSUFD

商家信息

上海鸿繁实业有限公司

联系人张辉

电话13248369738

所在地上海宝山

在线询价

询价详情

询价产品

产品数量产品单位

联系方式

联系人    手机号码

公司名称报价截至日期